Τίτλος : ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (Code: ΕΚ_1221)(ΕΚ_1221)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΡΕΘΥΜΝΟ
Τελευταία Ενημέρωση : 6/12/2021 4:09:00 μμ

Η Creta Farms μία από τις δυναμικότερες Εταιρείες στο χώρο των τροφίμων, ζητά να προσλάβει:
 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (Code: ΕΚ_1221),
             με έδρα το Ρέθυμνο, Κρήτης
 
Κύριες αρμοδιότητες:
 
•Επίτευξη των στόχων του τμήματος με ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
•Αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και ελέγχων.
 
Απαραίτητα Προσόντα:
 
•Βεβαίωση ή πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη.
 
Η Εταιρεία προσφέρει:
 
•Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
•Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση
•Προοπτικές εξέλιξης σύμφωνα με ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης
 
Εάν θέλετε και εσείς να γίνετε μέλος της Ομάδας μας , κάντε τώρα την αίτηση σας: http://cretafarmforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html
 
Γιατί η μοναδική συνταγή της Επιτυχίας μας είναι οι άνθρωποι μας !!!

Επισκεφτείτε μας: http://www.cretafarms.gr/
 
Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την αποστολή του βιογραφικού του σημειώματος ο κάθε υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει στην κατοχή της CRETA FARM  υπ’ ευθύνη του υποψηφίου με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλης θέσης, για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες. Η CRETA FARM  μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 13 του ν. 2472/1997.

Αποστολή Βιογραφικού