Τίτλος : Πρακτικός Μηχανικός- Τεχνικός Συντήρησης(PM_0519)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΡΕΘΥΜΝΟ
Τελευταία Ενημέρωση : 3/5/2019 1:06:00 μμ

Εδώ και 30 χρόνια, όλοι εμείς στην Creta Farms με πάθος για τη δουλειά μας & αγάπη για την εταιρία έχουμε ένα κοινό όραμά να βοηθούμε τον κόσμο να ζει και να τρέφεται καλύτερα, προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και απαράμιλλης νοστιμιάς. Με τον τρόπο αυτό ωθούμε την Creta Farms σε μία δυναμικά ανοδική πορεία η οποία ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα και αισθανόμαστε υπερήφανοι που η ισχυρή παρουσία και οι συνεργασίες της στις διεθνείς αγορές ενισχύουν το προφίλ της ελληνικής επιχειρηματικότητας παγκοσμίως.

Η CRETA FARMS μία από τις δυναμικότερες Εταιρείες στο χώρο των αλλαντικών, ζητά να προσλάβει:

Πρακτικό Μηχανικό-Τεχνικό Συντήρησης , (PM_0519), στις εγκαταστάσεις μας στο Ρέθυμνο.

Ο Πρακτικός Μηχανικός είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο λειτουργιάς της γραμμής παραγωγής, συντήρηση των μηχανών και εγκαταστάσεων ,αποκατάσταση βλαβών και λοιπές μηχανολογικές εργασίες. Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο συντήρησης.

Κύριες αρμοδιότητες:

• Έλεγχος λειτουργίας γραμμών παραγωγής
• Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των μηχανών παραγωγής
• Συντήρηση Εγκαταστάσεων
Απαραίτητα Προσόντα :
• Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ Μηχανολογίας ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μηχανολογικής και τεχνικής κατεύθυνσης
• Τουλάχιστον 1 έτους σχετικής εργασιακής εμπειρίας σε τμήμα Συντήρησης Βιομηχανίας
• Γνώση και εμπειρία σε πνευματικά-υδραυλικά συστήματα όπως και σε δίκτυα ατμού θα ληφθεί σοβαρά υπόψη
• Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας, Η/Υ και πληροφορικών συστημάτων
• Ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια
• Πνεύμα συνεργασίας ,ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους ενδιαφερόμενους είναι να κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή Ρεθύμνου ή να έχουν τη δυνατότητα μετεγκατάστασης στο Ρέθυμνο.

 

Η Εταιρεία προσφέρει:

• Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
• Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση
• Προοπτικές εξέλιξης σύμφωνα με ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης

Κάντε τώρα την αίτηση σας: : http://cretafarmforms.applymycv.gr/

Γιατί η μοναδική συνταγή της Επιτυχίας μας είναι οι Άνθρωποι μας !!!
Επισκεφτείτε μας: http://www.cretafarm.gr/

Εδώ και 30 χρόνια, όλοι εμείς στην Creta Farms με πάθος για τη δουλειά μας & αγάπη για την εταιρία έχουμε ένα κοινό όραμά να βοηθούμε τον κόσμο να ζει και να τρέφεται καλύτερα, προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και απαράμιλλης νοστιμιάς. Με τον τρόπο αυτό ωθούμε την Creta Farms σε μία δυναμικά ανοδική πορεία η οποία ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα και αισθανόμαστε υπερήφανοι που η ισχυρή παρουσία και οι συνεργασίες της στις διεθνείς αγορές ενισχύουν το προφίλ της ελληνικής επιχειρηματικότητας παγκοσμίως.

Η CRETA FARMS μία από τις δυναμικότερες Εταιρείες στο χώρο των αλλαντικών, ζητά να προσλάβει:

Πρακτικό Μηχανικό-Τεχνικό Συντήρησης , (PM_052019), στις εγκαταστάσεις μας στο Ρέθυμνο

Ο Πρακτικός Μηχανικός είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο λειτουργιάς της γραμμής παραγωγής, συντήρηση των μηχανών και εγκαταστάσεων ,αποκατάσταση βλαβών και λοιπές μηχανολογικές εργασίες. Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο συντήρησης.

Κύριες αρμοδιότητες:
• Έλεγχος λειτουργίας γραμμών παραγωγής
• Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των μηχανών παραγωγής
• Συντήρηση Εγκαταστάσεων
Απαραίτητα Προσόντα :
• Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ Μηχανολογίας ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μηχανολογικής και τεχνικής κατεύθυνσης
• Τουλάχιστον 1 έτους σχετικής εργασιακής εμπειρίας σε τμήμα Συντήρησης Βιομηχανίας
• Γνώση και εμπειρία σε πνευματικά-υδραυλικά συστήματα όπως και σε δίκτυα ατμού θα ληφθεί σοβαρά υπόψη
• Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας, Η/Υ και πληροφορικών συστημάτων
• Ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια
• Πνεύμα συνεργασίας ,ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους ενδιαφερόμενους είναι να κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή Ρεθύμνου ή να έχουν τη δυνατότητα μετεγκατάστασης στο Ρέθυμνο.

Η Εταιρεία προσφέρει:

• Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
• Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση
• Προοπτικές εξέλιξης σύμφωνα με ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης

Κάντε τώρα την αίτηση σας: : http://cretafarmforms.applymycv.gr/

Γιατί η μοναδική συνταγή της Επιτυχίας μας είναι οι Άνθρωποι μας !!!
Επισκεφτείτε μας: http://www.cretafarm.gr/


Αποστολή Βιογραφικού