Τίτλος : Manufacturing Specialist Ρέθυμνο(MS__122018)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΡΕΘΥΜΝΟ
Τελευταία Ενημέρωση : 15/1/2019 10:01:00 πμ

Εδώ και 30 χρόνια, όλοι εμείς στην Creta Farms με πάθος για τη δουλειά μας & αγάπη για την εταιρία έχουμε ένα κοινό όραμά να βοηθούμε τον κόσμο να ζει και να τρέφεται καλύτερα, προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και απαράμιλλης νοστιμιάς. Με τον τρόπο αυτό ωθούμε την Creta Farms σε μία δυναμικά ανοδική πορεία η οποία ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα και αισθανόμαστε υπερήφανοι που η ισχυρή παρουσία και οι συνεργασίες της στις διεθνείς αγορές ενισχύουν το προφίλ της ελληνικής επιχειρηματικότητας παγκοσμίως. Η CRETA FARMS μία από τις δυναμικότερες Εταιρείες στο χώρο των αλλαντικών, ζητά να προσλάβει:


Manufacturing Specialist, (CODE: MS_122018), στις εγκαταστάσεις μας στο Ρέθυμνο
Ο Manufacturing Specialist είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή των οικονομικών αναλύσεων διοίκησης και οργάνωσης των Παραγωγικών Τμημάτων του Ομίλου.


Κύριες αρμοδιότητες:
• Συμμέτοχη και ευθύνη στο μηνιαίο κλείσιμο των οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο COGS
• Εκτέλεση της διαδικασίας κοστολόγησης ανά μήνα αναφορικά με το κόστος παράγωγης ,εξασφαλίζοντας τη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
• Παρακολούθηση πρότυπου και πραγματικού κόστους για επικαιροποίηση και διαχείριση συστήματος SAP σε επίπεδο ΒΟΜ και φασεολογιών
• Συλλογή και καταγραφή πληροφοριών κόστους/δαπανών, συντήρηση βάσης δεδομένων.
• Καταγραφή σχεδιασμός και παρακολούθηση σταθερών & μεταβλητών δαπανών Παραγωγής
• Προετοιμασία και εμπλουτισμός μηνιαίου Reporting και ad hoc αναλύσεων σε επίπεδο COGS. Ενδελεχής σχολιασμός και ανάλυση των δαπανών κατά τον προϋπολογισμό και τις τελευταίες προβλέψεις
• Ευθύνη για τη μηνιαία παρακολούθηση των Παραγωγικών Εξοικονομήσεων
• Ευθύνη για τη διαδικασία του Budget και Forecast σε επίπεδο COGS. Προετοιμασία Forecasting Tools σε επίπεδο COGS
• Εκτέλεση ασκήσεων ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας για όλες τις διαστάσεις των παραγομένων SKUS
• Παρακολούθηση των Manufacturing KPIs σε μηνιαία βάση


Απαραίτητα Προσόντα :
• Κάτοχος Πτυχίου Χημικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Παραγωγής ή Ανώτατης Οικονομικής Σχολής.
• Μεταπτυχιακό ή εξειδίκευση Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) /Οικονομικά θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν
• 3-4 έτη σχετική εργασιακή εμπειρία σε Βιομηχανία , στον κλάδο των τροφίμων ή καταναλωτικών προϊόντων
• Κατανόηση γενικών λογιστικών αρχών
• Εξαιρετικά ισχυρές δεξιότητες πληροφορικών συστημάτων (MS Office proficiency), ιδιαίτερα προηγμένες αναλυτικές τεχνικές και χειρισμός SAP θα αξιολογηθεί ως ιδιαίτερο προσόν
• Εξαιρετικές αναλυτικές δεξιότητες με προσοχή στη λεπτομέρεια και δέσμευση στο αποτέλεσμα
• Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
• Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και ακεραιότητα με δυνατότητα χειρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών
• Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και υψηλή εμπιστοσύνη στην εκπόνηση επαγγελματικών σχεδίων. Δυνατότητα ταχύτατης αντίληψης των επιχειρησιακών απαιτήσεων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
• Δυνατότητα επίδειξης της απλοποίησης και αυτοματοποίησης πολύπλοκων διαδικασιών
• Πνεύμα συνεργασίας ,ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.


Η Εταιρεία προσφέρει:

• Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

• Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση

• Προοπτικές εξέλιξης σύμφωνα με ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης

 

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019
Κάντε τώρα την αίτηση σας: http://cretafarmforms.applymycv.gr/

Γιατί η μοναδική συνταγή της Επιτυχίας μας είναι οι Άνθρωποι μας !!!
Επισκεφτείτε μας: http://www.cretafarm.gr/


Αποστολή Βιογραφικού